objetivos petits amb llum

Objectius generals i especifics

Objectius generals
 • Ser útils i oferir servei a les persones que ens necessitin.
 • Donar suport emocional a les mares i pares que han patit la pèrdua d’un o més fills durant l’embaràs o després del part.
 • Augmentar el nombre de professionals de la salut sensibles i empàtics amb el dol perinatal i neonatal.
 • Aconseguir que tots els nadons tinguin dret a un nom immediatament desprès de néixer.
Objectius especifics

Ser útils i oferir servei a les persones que ens necessitin.

 • Conèixer i consolidar-nos com a entitat de referència.
 • Presentar-nos a la societat per a què coneguin la nostra tasca.

 Donar suport emocional a les mares i pares que han patit la pèrdua d’un o més fills durant l’embaràs o després del part.

 • Impulsar i consolidar el Grup d’Ajuda Mútua
 • Oferir suport psicològic i emocional ,tractaments terapèutics.

Augmentar el nombre de professionals de la salut sensibles i empàtics amb el dol perinatal i neonatal.

 • Informar i sensibilitzar al col·lectiu sanitari.
 • Generar eines específiques per tractar el dol perinatal i neonatal.

Aconseguir que tots els nadons tinguin dret a un nom immediatament desprès de néixer.

 • Donar a conèixer la legislació vigent referent.
 • Impulsar una Iniciativa legislativa popular per   introduir canvis a la legislació vigent (Llei de 8 de juny de 1957, sobre el Registre Civil).
 • Impulsar una iniciativa popular per que tots els pares tinguin dret als dies de paternitat.